Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpiprojekt

Valmistume jalgrattamatkaks

Klassijuhataja annab 9. klassi õpilastele ülesande kavandada kahepäevane jalgrattamatk. Õpilased jagatakse kõigepealt paaridesse ja iga paar mõtleb läbi, kuhu võiks jalgrattamatkale minna. Seejärel liidetakse paarid neljasteks rühmadeks (lumepallimeetod), kus arutatakse läbi ja lepitakse kokku jalgrattamatka täpsem plaan (otsitakse infot, tehakse vajalikud arvutused, koostatakse materjalid idee tutvustamiseks teistele rühmadele, valmistutakse esitlemiseks ja oma idee kaitsmiseks). Õpilastel tuleb ülesande täitmisel kasutada erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi.

Unistame

Unistame ja arutame, kuhu võiks minna kevadel kahepäevasele jalgrattamatkale.

Kavandame

Koostame rühmades jalgrattamatka kava. Arvutame, kui palju see matk õpilasele maksma läheb. Valmistume oma idee esitlemiseks.

Esitleme

Esitleme oma ideed teistele rühmadele. Valime välja parima plaani, kuhu klassiga jalgrattamatkale läheme.